онлайн казино palms

Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО 8211; платци на доходи, посочват изплатените през годината доходи на физически лица, само ако са: ©2021 PALMSBET.COM За залог, съгласно закона за хазарта, се приема сумата, даваща право за участие в казино игри бесплатно изброените по-горе видове забавления и даваща възможност за спечелване на парични или предметни награди. Пример: Физическо лице е спечелило автомобил от участие в хазартна игра. В този случай получената награда от участие в тази игра не подлежи на облагане с данък на основание чл. 13, ал. 1, т. 20 ЗДДФЛ.