lãi suất tiền vay agribank

Khi đoacute, ngacircn hagraveng Chiacutenh saacutech xatilde hội quy định mức cho vay cụ thể đối với sinh viecircn căn cứ vagraveo mức thu học phiacute của từng trường vagrave sinh hoạt phiacute theo vugraveng nhưng khocircng vượt đi quaacute mức tiền hỗ trợ vay vốn sinh viecircn trecircn. Khi vay thế chấp, gia đình sinh viên phải chuyển giao sổ đỏ cho nhân viên ngân hàng trong thời gian vay tiền. Nếu gia đình sinh viên chưa hoàn tất nghĩa vụ trả nợ, tài sản sổ đỏ đang thế chấp đang tạm là tài sản của ngân hàng. Ngân hàng sẽ chỉ hoàn trả lại sổ đỏ khi khách hàng hoàn tất đáo hạn vay. Bên cạnh sổ đỏ, gia đình cũng cần chứng minh thu nhập hàng tháng để chứng minh khả năng trả nợ.